Job Opportunities

Senzela abantu lula ngokubakhangelela, nokuqokelela kwa kunye nokusherisha imisebenzi emitsha ekhoyo. Yonke imisebenzi efumaneka apha ngeyokwenyani.

Cofa apha

List of Employers

Sine list yabaqashi abayi nee websites zabo esiya kuzo qho xa sikhangela imisebenzi. Ukuba uyafuna, nawe ungazikhangelela ngo kwakho.

Cofa apha

Public Service Vacancy Circulars

Public Service Vacancy Circulars ezinemisebenzi yakwa government ziyafumaneka kwi website yethu qho xa ziphumileyo ngolwezihlanu.

Cofa apha