'

Ungalibali, Ikuwe Lento.

 • Ungalibali, ikuwe lento.
 • Zixelele qha wena ukuba uzokuyifumana lento uyifunayo.
 • Sukukhathala ukuba uzokuyifumana nini.
 • Ha a, sukuzixhesha. Zithembhe qha.
 • Uvule amehlo.
 • Uvule indlebe.
 • Ukugqiba kwakho uvule nengqondo.
 • Wamkele yonke into engathi ikuqhubela kwijongo zakho.
 • Uzivalele ngaphandle owungazidingiyo ebomini bakho.
 • Ziyeke, azizokusa ndawo.
 • Wena, hoya ezi zikwakhayo.
 • Ezi zikomelezayo, zikunika amandla oqhubela phambhili.
 • Enye nenye yiyekele kwabayikhathaleleyo.
 • Uzobona wena.