Phendula Apha

Lennox Simanda
 23 ka March 2020

Ndicela Ufuniswa umsebenzi, Ndine National Diploma: Electrical Engineering, Light Current.

Ndasebenzela Philips Medical Systems ithuba elingangonyaka.

Ndasebenzela Department of Land Affairs inyanga ezine njenge State Land Auditor.

Ngonyaka ka 2008 ndaqeshwa njenge State Land Officer ukuyotsho ngo 2012.

Ndaqeshwa ngo 2012 njenge Admin Officer ukuzoma ngoku kwa Department of Rural Development and Land Reform.

 

Ndicela amancedo ngokungazenzisiyo.

 

Akho mpendulo