Phendula Apha

Lusanda pere
 18 ka March 2020

Ndicela ukufuniswa umsebenzi ndise worcester ndino grade 12 ne IT support ne Office admnistration Level2 ndike ndasebenza kwa footgear but ndiyi casual ndasebenza nakwa IEC scan ID.

Akho mpendulo