Phendula Apha

Salary Magazine
 21 ka September 2019

Municipal Infrastructure Support Agent (MISA) ine apprenticeship programme eko mas'pala abayi 97 abakwezi provinces zohlukeneyo zisezantsi:

Kwaba Mas'pala

Northern Cape

 1. Magareng LM
 2. Thembelihle LM
 3. Ubuntu LM
 4. Khâi-Garib! LM
 5. Richtersveld LM
 6. Dikgatlong LM
 7. Siyathemba LM
 8. Kareeberg LM
 9. Siyancuma LM
 10. Renosterberg LM
 11. Tsantsabane LM
 12. Dawid Kruiper LM
 13. Gamagara LM

Free State

 1. Letsemeng LM
 2. Mohokare LM
 3. Mafube LM
 4. Masilonyana LM
 5. Kopanong LM
 6. Tokolong LM
 7. Maluti -a -Phofung LM

Gauteng

 1. Lesedi LM
 2. Emfuleni LM
 3. Rand West LM
 4. Merafong City LM
 5. Midvaal LM
 6. West Rand DM

Limpopo

 1. Sekhukhune DM
 2. Mopani DM
 3. Lepelle-Nkumpi LM
 4. Vhembe DM
 5. Molemole LM
 6. Fetakgomo - Greater Tubatse LM
 7. Musina LM
 8. Thabazimbi LM
 9. Collins Chabane LM
 10. Greater Tzaneen LM
 11. Greater Giyani LM
 12. Blouberg LM
 13. Ephraim Mogale LM
 14. Elias Motsoa ledi LM

Eastern Cape

 1. Mnquma LM
 2. Port St John’s LM
 3. Alfred Nzo DM
 4. Enoch Mgijima LM
 5. Makana LM
 6. Koukamma LM
 7. Dr Beyers Naude LM
 8. Blue Crane Route LM
 9. Great Kei LM
 10. Sundays River LM
 11. Walter Sisulu LM
 12. Sakhisizwe LM
 13. Engcobo LM
 14. Amahlathi LM

KwaZulu-Natal

 1. Umzinyathi DM
 2. Zululand DM
 3. Mpo fana LM
 4. Umvoti LM
 5. Abaqulusi LM
 6. Ndwedwe LM
 7. Mapumulo LM
 8. Dr Nkosazana Dlamini Zuma LM
 9. Jozini LM
 10. Inkosi Langalibalele LM
 11. Amajuba DM
 12. Newcastle LM
 13. Emad langeni LM
 14. uThukela DM

Mpumalanga

 1. eMalahleni LM
 2. Mkhondo LM
 3. Lekwa LM
 4. Msukaligwa LM
 5. Dr Pixley ka Seme LM
 6. Thaba chweu LM
 7. eMakha zeni LM
 8. Thembisile Hani LM
 9. JS Moroka LM
 10. Govan Mbeki LM 
 11. Chief Albert LM
 12. Bushburgridge LM

Western Cape

 1. Kannaland LM
 2. Beaufort West LM
 3. Prince Albert LM
 4. Laingsburg LM
 5. Matzikama LM
 6. Central Karoo DM
 7. Garden Route DM
 8. Cederberg LM

North West

 1. Madibeng LM
 2. Kgetlengrivier LM
 3. MosesKotane LM
 4. Ngaka Modiri Molema LM
 5. Ditsobotla LM
 6. Ramotshere Moila LM
 7. JB marks LM
 8. Moretele LM
 9. Dr Ruth Segomotsi Mopati DM

Closing date yi 4 ka October 2019

http://www.misa.gov.za/misa/wp-content/uploads/2019/09/apprenticeship-misa-advert-final-4.pdf

Akho mpendulo