Phendula Apha

Lusanda mzomba
 5 ka March 2020

Ndicela umsebenzi apha ndino Std 10 and computer literacy ndisebenzile ne youth ezikolweni kwi programme engu Care and support for teaching and learning apho we deal ne learners ezine vulnerabilities ezohlukeneyo umzekelo ezingena ids,ezi zidrop outs nezingo child headed ukuze sibancende ezikolweni.

Akho mpendulo