Phendula Apha

Neziswa Iris France
 5 ka February 2020

Molwani ndicela ukufuniswa umsebenzi we Secretery, Management Assistant okanye i Front desk receptionist. Ndise Kapa.

Ndipase u N4 ukuya kuN6 kwi Managment Assistant ndenza i Internship EBoland College ndisalindele idiploma.

Enkosi

Akho mpendulo