Phendula Apha

Sisa Ponye
 23 ka January 2020

Molweni, ndinguSisamkele Ponye ndino Grade 12 kunye ne-International certificates (CompTia A+, MCP 70-483, Scrum Master) ndinonyaka omnye we-experience ndisebenza as iSecond Line IT Support Technician kwi-University yaseFort Hare (Alice Campus). Ndicela ujongiswa umsebenzi we-IT.

Akho mpendulo