Phendula Apha

Misokuhle Lungile Mchunu
 17 ka January 2020

Sanbona. Igama lami nguMisokuhle from Glencoe ngne Diploma in public management. Ngcela ningfunise umsebemzi

Akho mpendulo