Phendula Apha

Makhwenkwe Gwegwe
 3 ka December 2019

Izolo ndiphendulwe ngu Western Cape Government nge post ndandiyi aplayele nge 10 ka January. Bathathe 11 months ukundiphendula. Besekudala ndalibala ngayo lo application. 

Akho mpendulo