Phendula Apha

Salary Magazine
 22 ka November 2019

Public Service Vacancy Circular enemisebenzi yakwa government iphumile namhlanje, 15 November 2019. Ungayijonga ngokucofa apha ngezantsi.

 

Provincial Administration

 

EASTERN CAPE COFA APHA

http://www.dpsa.gov.za/dpsa2g/documents/vacancies/2019/42/u.pdf

 

FREE STATE COFA APHA

http://www.dpsa.gov.za/dpsa2g/documents/vacancies/2019/42/v.pdf

 

GAUTENG COFA APHA

http://www.dpsa.gov.za/dpsa2g/documents/vacancies/2019/42/w.pdf

 

KWAZULU-NATAL COFA APHA

http://www.dpsa.gov.za/dpsa2g/documents/vacancies/2019/42/x.pdf

 

LIMPOPO COFA APHA

http://www.dpsa.gov.za/dpsa2g/documents/vacancies/2019/42/y.pdf

 

NORTH WEST COFA APHA

http://www.dpsa.gov.za/dpsa2g/documents/vacancies/2019/42/z.pdf

 

WESTERN CAPE COFA APHA

http://www.dpsa.gov.za/dpsa2g/documents/vacancies/2019/42/aa.pdf

 

IF UFUNA EPHELELEYO COFA APHA

http://www.dpsa.gov.za/dpsa2g/documents/vacancies/2019/circular%2042%202019.pdf

Akho mpendulo