Imithandazo

Cofa apha if ufuna ukufaka umthandazo wakho. Cofa apha

Wanga uThixo woxolo anganathi xa sifuna lemisebenzi in Jesus Name Amem

Thixo Somandla mdali weZulu nomhlaba ndiwa ngamadolo omphefumlo kuwe ndicela undiphe umsebenzi impumelelo kunye nempilo. Ndikucela ndikuthembile konke oku ngoYesu Krestu iNkosi yethu Amen.

Siphesihle

THIXO SAMANDLA YISE OYINKOSI YAM.NDCELA WOLULE SANDLA SAKHO SASEKUNENE WONYULE NEYAM I CV KWINDAWO ENDI APPLAYE KUZO THIXO NEITHEMBE WENA MANDIGAZE NDIDANIWE.AMEN

Thixo ndi aplayele ipost kwa Media24. Nkosi ndiyawufuna lomsebenzi. Oh yini bawo.

Bawo ndifuna ukuhlukana notywala. Bawo ndifuna ukuhlukana nokutshaya. Bawo ndicela ukukhuleka ematyaleni emali. Ndicela uphelise amaphupho amabi xa ndilele ebusuku.