Imithandazo

Cofa apha if ufuna ukufaka umthandazo wakho. Cofa apha
Siphesihle

THIXO SAMANDLA YISE OYINKOSI YAM.NDCELA WOLULE SANDLA SAKHO SASEKUNENE WONYULE NEYAM I CV KWINDAWO ENDI APPLAYE KUZO THIXO NEITHEMBE WENA MANDIGAZE NDIDANIWE.AMEN

Makhwenkwe

Thixo ndi aplayele ipost kwa Media24. Nkosi ndiyawufuna lomsebenzi. Oh yini bawo.

Makhwenkwe

Bawo ndifuna ukuhlukana notywala. Bawo ndifuna ukuhlukana nokutshaya. Bawo ndicela ukukhuleka ematyaleni emali. Ndicela uphelise amaphupho amabi xa ndilele ebusuku.