Phendula Apha

Zibele Bala
 23 ka September 2019

ndicela ukubuza ndingayifumana kanjani imisebenzi yenu kwakhona nge emaill? ayisangeni ngok kodwa kuqala bendikade ndiyfumana qho ngosuku kwi email ya.

Tebuho Moshoeshoe 23 ka September 2019

Hi Zibele, website yethu siyilungisile sayiqala okutsha. Ngenxa yolutshintsho ii-emails kuye kwafuneka sizimise kancinci kodwa sizokuzibuyisa kungekudala. Okwangoku sicela ubane ujonga apha kwi website yethu naku Facebook wethu for imisebenzi emitsha ekhoyo. Otherwise xa yonke into ilungile sizokuphinda sikuthumelele imisebenzi kwi email address yakho.

Zibele Bala 23 ka September 2019

Ndiyabulela kakhulu ngempendulo yenu

Tebuho Moshoeshoe 23 ka September 2019

Kulungile ke.