Phendula Apha

Nolusindiso Mdliva
 6 ka November 2019

Ndicela ubuza ukhona umntu sefownelwe kula learnership yakwa Avbob and xa ndibone nenye ka admin clerk ndingakwazi usa CV yam ngesandla or funeka ndi apply online kwi wepsite ? Enkosi

Tebuho Moshoeshoe 8 ka November 2019

Hi Nolusindiso, I don't think sebephenduliwe abantu kula learnership since ibiphelelwa nge 31st ka October. Enye into bekuthiwe if umntu akakaphendulwa emva kweveki eziyi 6 then application yalomntu izokube ingaphumelelanga.

If ufuna uku aplayela nesi se Admin Clerk isithuba unga aplaya. Kodwa kuzofuneka uyenze kwi website yemisebenzi yakwa AVBOB. Applications zabantu azithathwa kwi branch zona.