Receptionist/Typist

Legal Aid SA - Ga-Rankuwa, Pretoria, Gauteng

Full-Time | Administration
Legal Aid SA Receptionist/Typist Ga-Rankuwa, Pretoria

Lomsebenzi has expired (SORRRRY). Either closing date yawo idlulile okanye if ubungena closing date ixesha lawo lidlulile nalo. Ngoba thina imisebenzi engena closing date siyigcina intsuku ezisixhenxe.