Department of Transport Registry Clerk X2 King William's Town

Closing date yi 6 ka December 2019

Department of Transport Registry Clerk X2 King William's Town

Lomsebenzi has expired (SORRRRY). Either closing date yawo idlulile. Okanye if i-closing date ibingachazwanga then ixesha lawo lidlulile nalo. Ngoba thina imisebenzi engena closing date siyigcina intsuku ezisixhenxe.

Lomsebenzi ubufakwe ngu Tebuho Moshoeshoe nge 22 ka November 2019

Like us on Facebook