'

Bapeya ezi Mali Abaphathi bakwa MTN, Telkom nakwa Vodacom

Bapeya ezi Mali Abaphathi bakwa MTN, Telkom nakwa Vodacom

Bapeya ezi Mali Abaphathi bakwa MTN, Telkom nakwa Vodacom

Xa ucinga, inoba ungapeya malini if ungayi CEO yakwa MTN, Telkom okanye yakwa Vodacom?

According to i-report ebhalwe kwa BusinessTech, i-CEO yakwa Vodacom, u-Shameel Joosub, ipeya more than i-CEO yakwa MTN, u-Rob Shuter. And i-CEO yakwa Telkom, u-Sipho Maseko, ipeya less than umphathi omkhulu wakwa MTN.

Kuthiwa last year u-MTN ubhatale i-R9.5 billion for ii-costs ezidibene ne staff sakhe esinabantu abayi 18 835 (including imali ye bonuses nezinye ii-benefits) which is equivalent to i-R504 645 umntu emnye – that’s if umntu ngamnye ebebhatalwa ngokulinganayo. But still i-CEO yakhona ibhatelwe 85 times more than umsebenzi ngamnye.

Costs zakwa Telkom ezidibene nabasebenzi bakhe abayi 18 286 beziyi R10.9 billion (including ii-bonuses nezinye ii-benefits) with an average of R596 085 nge employee nganye. CEO yona ibhatalwe 46 times more than lomali.

Kwa Vodacom ii-costs ezidibene nabasebenzi bapha abayi 7 554 beziyi R5.6 billion. If bekubhatalwa ngokulinganayo, umsebenzi ngamnye wakwa Vodacom ebezofumana i-R741 330 kula R5.6 billion. And yet i-CEO yona ibizokubhhatalwa 68 times more than lomali.

In total i-CEO yakwa MTN ebhatelwe i-R42.9 million for umsebenzi wonyaka. Le mali includes i-salary yakhe ye R15.2 million, benefits ezingange R2 346 000 kwakunye nee bonuses ezingange R25.2 million. Eyakwa Telkom yona i-CEO ibhatelwe i-R27.2 million in total. This includes i-basic salary eyi R8.05 million, a short-term incentive bonus ye R7.58 million ne long-term incentive bonus ye R11.56 million.

Vodacom yena i-CEO yakhe uyibhatele i-R50.3 million in total including i-basic ye R10.45 million, performance bonus ye R12.4 million, long-term incentives ezingange R22.7 million kwakunye nee dividends eziyi R4.8 million.Be the first to comment

Leave a Reply