Sazisa abantu nge misebenzi

Ungonqeni ukubuza xa ikhona into ekusokolisayo edibene ne misebenzi