Ungalibali, Ikuwe Lento.

10/07/2019 Tebu 0

Ungalibali, ikuwe lento. Zixelele qha wena ukuba uzokuyifumana lento uyifunayo. Sukukhathala ukuba uzokuyifumana nini. Ha a, sukuzixhesha. Zithembhe qha. Uvule amehlo. Uvule indlebe. Ukugqiba kwakho

Nanku Umzekelo Ophilayo we Profile Yakho

01/07/2019 Tebu 0

Enye into eyenzekeyo ngee CV zethu kukuba ingathi asiyazi ncam-ncam ukuba yintoni i-profile nokuba indlala indima engakanani kwinjongo zethu zokukhangela nokufumanna umsebenzi. So ndizokuzama ukuyicacisa

Khawume Kancinci Ngezizinto kwi CV Yakho

Khawume Kancinci Ngezizinto kwi CV Yakho

24/06/2019 Tebu 0

Khawume Kancinci Ngezizinto kwi CV Yakho Mamela, xa ufuna ukufumana isihoyo somqashi, sukuthetha izinto ezingadibenanga nalento ayifunayo. If uyifundile manyani i-job description, uyayazi ukuba khange

Lungisa Ezizinto kwi CV Yakho

Lungisa Ezizinto kwi CV Yakho

12/06/2019 Tebu 0

Lungisa Ezizinto kwi CV Yakho Kukho i-CV esiyithunyelweyo last week. Ngeyaka Nandipha. Nandipha uyakhala uthi kudala e-aplaya kwa government nakwi private companies – akanantlahla. So,